2018-09-25 16:30

Tapet och boasering

Vi har restaurerar en närmare 150 år gammal tapet. Tillhör inte vanligheterna med förgyllda tapeter. Alla släpp återlimmade och skador ifyllda. Boaseringens skador lagades också. Lite listverk tillverkades och färgades in.