2018-11-17 17:35

På plats..

Ser fantastiskt ut när fönsterpartierna sitter på plats. Man kan nästan tro att det är original.