2019-06-04 20:02

Nygammalt...

Till Katedralskolan i Uppsala har vi restaurerat och tillverkat ett stort antal dörrar. Här är ett exempel på en ny dörr.