2019-03-27 10:10

Ny trappa

Till aulan på Katedralskolan har vi gjort en ny liten trappa.