2017-09-19 05:31

Mera säkerhetsdörrar

Här har vi gjord ett par paneler till ett dörrpar i Stockholm. Monterade och grundade färdiga att ådras.