2019-04-23 13:17

Mera dörrar....

Vi fick göra tre dörrar till utrymningsvägar på Katedral. Dessa ska monteras i fasaden så de är gjorda efter original dörrarna i fastigheten.