Dekorationsmålning

Trapphuset - Ert första rum!


Brf Ässjan, 20-tals trapphus.

Trapphusrestaureringar har blivit vår huvudsakliga syssla. Trapphuset är husets själ och hjärta, därför är en varm och välkomnande entré viktig för för så väl boende som besökare. En väl utförd restaurering ökar inte bara trivseln utan också värdet på fastigheten. Att få arbeta med ett nedslitet trapphus och omvandla det till en vacker och stilfull entré är en glädje.

Marmorering och ådring


Imitation av Bresciaviolet och St.Anne marmor


Ek ådring tillsammans med kolmårdsmarmor och vertemere marmor

Vi utför ådring och marmorering. Intresset för att återskapa olika interiörer till originalutseende har de senaste decennierna ökat varför vi också ser en ökad efterfrågan på dekorations-, ådrings- och marmoreringsmåleri. J.ELFSTEDTS utför alla typer av dekorationsmåleri. Förutom ådring och marmorering kan vi genom vårt kontaktnät även ombesörja olika typer av konserveringsuppdrag.

Färgsättning vid trapphusmålning m.m.


Brf Vegagatan 7 framskrapat original från 1884

Vid trapphusmålning utför vi all form av färgsättning, såväl traditionell som modern. En väl avvägd färgsättning av trapphus eller andra miljöer kräver stor kunskap om bl.a arkitektur, historia, ljus, färgåtergivning och färgharmonier. Det är t.ex. lätt att tro att man med enbart vit färg kan skapa en ljus och fräsch miljö när det ofta istället handlar om rätt kontrastverkan mellan kulörerna för att uppnå lyckat resultat. Vi gör ofta färgsättningar utifrån originalmåleri där vi innan utförandet gör antikvariska färgundersökningar. Våra färgsättare är väl förtrogna med alla typer av färgtyper och dess åldrande. Vi utför även färgsättningar till andra målerier och entreprenörer där uppdragen kan spänna från mycket gammal till riktigt modern färgsättning.Våra färgsättare är diplomerade av NCS-institutet.

Trapphusmålning. Lavering och takmålning utförd av J.ELFSTEDTS AB. Vi färgsätter naturligtvis även fasader, fönster eller hela er våning.

Referenser

Här redovisar vi ett axplock av vad vi gjort. Vill ni titta eller komma i kontakt
med en speciell BRF så förmedlar vi gärna kontakten.


BRF Målaren 3


BRF Ässjan


BRF Fikonträdet


BRF Vega


BRF Smaragden


Rådmannen