2012-10-15 18:29

Målaren 3!

En fantastisk Brf att arbete med.
Här har vi gjort ett helt antikvariskt arbete.
Stort tack till Gun Lind och övrig styrelse.