2019-03-18 19:00

Katedralskolan

Vi gör om gamla och tillverkar nya till restaureringen av Katedralskolan i Uppsala. Mycket arbete med att laga dom gamla.