2022-08-14 00:00

Inte så vanligt..

men bra start efter semester. Att vi gör ett staket hör inte till vanligheterna men det händer. Här är ett till en familj i Luthagen.