2017-04-07 15:52

Hörnknecktar

Idag svarvar vi nya till Brf Volontären, alltid med originalet som förebild. Detta är alltid något som som slits och skadas i ett trapphus. Vi byter alltid när vi gör en trapphusrenovering.