2019-05-07 10:23

Entrédörr....

Katedralskolan omtalade entrédörr under renovering. De är alltid intressant att ta isär gamla saker, gentlemännen som byggde dessa var inte dåliga.