2015-12-18 19:17

Café.

För Fastec ska vi tillverka ett café på Nya Gränby köpstad.
Kommer att bli ett väldigt stort lekland.