2008-09-29 09:37

BRF Valkyrian 22

På BRF valkyrian tillverkade vi och monterade boasering i två trapphus