2019-04-09 15:12

Knepigt jobb

Denna dörren har vi demonterat och återmonterat på ett annat ställe. Med tanke på att den är 5meter hög och över 3 bred, är det inget lätt arbete. Man måste vara försiktig när man handskas med antikvariska detaljer.